LKT Kursusplan 2018

LKT Kursusplan 2018

Velkommen!

Vi er glade, for at kunne byde dig, som LKT-medlem, velkommen til kursusåret 2018. At planlægge et kursus i LKT-regi minder egentlig lidt om at planlægge et bryllup. Der skal holdes fast i traditionerne, der skal være noget nyt, noget lånt, noget blåt og det skal repræsentere den udvikling, der forventes i et ægteskab. Nu er det op til dig at vurdere om det kursusprogram, du sidder med i hånden lever op til ovenstående.

LKTs forårskursus er præget af de udfordringer, du møder i din arbejdsdag som klinisk tandtekniker. Du får præsenteret en anderledes tilgang til tandopstilling, da der på dette kursus tages udgangspunkt en bestemt type tænder - og hvordan de bedst sættes op. Altså en god kombination af det traditionelle med en ny tilgang.

Lovgivningen er kommet for at blive – og det har vi besluttet at overføre til LKTs kurser. Du vil derfor fremover opleve, at der altid vil være noget omkring lovgivningen på LKTs kurser, i år både på forårs- og efterårskurset. LKT arbejder dagligt på, at holde lovgivningskravene til dig som klinisk tandtekniker på et rimeligt niveau.

Som klinisk tandtekniker er det vigtigt, at følge (med) udviklingen. Derfor bliver du i år præsenteret for digital skanning i faget– så du selv kan vurdere, hvor langt processen er. Du vil, senere på året, få mulighed for at finde ud af, om det er noget du gerne vil have hænderne i – på et opfølgende hands-on kursus.

En god start på ægteskabet kan hjælpes på vej af en ydmyg holistisk og helhedsorienteret tilgang. I vores arbejde som kliniske tandteknikere, er det ligeledes vigtigt med en sådantilgang til behandlingen og ikke mindst til patienten. Læge, Søren Flytlie har i sit daglige arbejde, stort fokus på tændernes betydning for den generelle sundhed. Søren har ofte haft succes med tiltag, som ikke altid nødvendigvis har det etablerede sundhedsvæsens blå stempel.

Ofte beskrives ægteskabet som en rejse, man gør i fællesskab. I år får du mulighed for at følge med LKT fra jorden til månen i Vibeke Drevsens foredrag om demens. 

Ligesom det er vigtig med god kommunikation i ægteskabet, så er din kommunikation med patienten essentiel for at behandlingen lykkes og for en gensidig god og positiv oplevelse. Som klinisk tandtekniker støder du i din arbejdsdag på forskellige grader af tandlægeskræk og patienter, der er bange for smerter. På efterårskurset får du mulighed for at stifte bekendtskab med hypnosebehandling, som en farbar vej til at skabe tryghed hos den bange patient.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

LKTs kursusudvalg