LKT Kursusplan 2021

Udfordringer har gjort LKTs motto: SAMMEN ER VI STÆRKE til en måde at agere på. For ét er sikkert - at du som klinisk tandtekniker nok kommer til at takle lignende udfordringer fremover. Og så er det vigtigt at stå sammen! Og at styrke og optimere din virksomhed, så du er godt rustet til fremtiden - hvad den så end byder på.

Dette års kurser tager udgangspunkt i optimering. Optimering er mange ting. Det kan være faglige metoder, som kan gøres mere effektive; det kan være dine arbejdsgang som skal ændres; det kan være, at du skal blive bedre til at netværke og videndele; det kan være nye behandlingsmetoder, som kan spare tid og ressourcer og det kan være.... ja, sæt selv ind, hvordan du tolker optimering.

Din branceforening hjælper dig til at afkode, hvordan du bedst optimerer din klinik og virksomhed med fokus på faglighed og professionalisme, så du er agil og velforberedt til fremtidens udfordringer.

Tak til Maria Falkenberg og Kim Rasmussen for input til og udarbejdelse af kursusindhold. 

Vel mødt på kurserne i 2021!