Linda Holst

Linda Holst
Sundhedscentret
Frederiksgade 7,1
3400 Hillerød
Tlf.: 48267989
Udebesøg foretages: ja
Finansieringsordning: ja, kontakt klinikken for ansøgning