Kan jeg få Hjemmetandteknik?

Få besøg af din kliniske tandtekniker i hjemmet mod et mindre gebyr
Selvom du ikke er omfattet af omsorgstandplejen eller specialtandplejen kan du alligevel få besøg i hjemmet af din kliniske tandtekniker, hvis du betaler et mindre gebyr - et udebesøgstillæg. Det dækker blandt andet udgifter til kørsel og kan sammenlignes med din udgift, hvis du i stedet selv skulle betale transport til den kliniske tandtekniker. De fleste af LKTs kliniske tandteknikere tager gerne på hjemmebesøg. Du kan se om din kliniske tandtekniker er med i Hjemmetandteknikeren under "Find din klinik".

 

Omsorgstandplejen
Omsorgstandplejen er for voksne som på grund af helbredet ikke kan gå hos en almindelig klinisk tandtekniker. Hvis du har svært ved at bevæge dig hen til en privatklink - kan du få besøg af en tandtekniker i hjemmet i stedet. Også handicappede – både fysisk og psykisk – kan i nogle tilfælde benytte sig af omsorgstandplejen. For at blive visiteret til omsorgstandpleje skal du typisk bo på plejehjem, i ældrebolig eller modtage en form for hjælp fra kommunen. Hvis du bor på plejehjem kan du blive visiteret via personalet. Hvis du bor i eget hjem, skal du henvende dig til hjemmeplejen eller dit lokalcenter.

Patienter, der får tilbudt omsorgstandpleje på kommunal klinik, har hidtil, efter sundhedsloven, haft ret til med samme tilskud i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker.

Denne valgmulighed er i nogle kommuner bortfaldet i januar 2013. Har du spørgsmål vedrørende de ændrede regler i sundhedsloven, er du velkommen til at kontakte LKT.

Andre muligheder end omsorgstandplejen
Der findes tre alternativer til omsorgstandplejen. Afhængig af din økonomiske og sociale situation, kan du søge følgende tilskud:

Enkeltydelse - kan du søge, hvis du får en uforudset udgift, som du ikke kan klare med din normale økonomi. Det skal være en pludselig begivenhed som påvirker din økonomi f.eks. skilsmisse, flytning på plejehjem eller lign.

Helbredstillæg - kan søges af folke- og førtidspensionister. Du kan søge helbredstillæg hvis din formue ikke overstiger et vist beløb (reguleres årligt). For yderligere information kontakt LKT.

Personligt tillæg - kan du søge, hvis du er folkepensionist og du er særligt vanskeligt stillet økonomisk.

 

Specialtandpleje
Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk hæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Formålet med specialtandpleje er, at alle – også dig der har svært ved at benytte almindelig tandlægetilbud – skal have mulighed for sunde tænder.

Hvis du er tilmeldt specialtandplejen, kan tandteknikeren i nogle tilfælde komme ud til dig. De kliniske tandteknikere i specialtandplejen har stor erfaring og er vant til at tackle de udfordringer der kan opstå. Du skal visiteres til specialtandplejen. Hvis du bor på en offentlig institution kan personalet hjælpe dig. Hvis du bor i eget hjem skal du henvende dig til din kommune.