Uddan dig til klinisk tandtekniker

Uddan dig til klinisk tandtekniker

Hvad laver en klinisk tandtekniker?
En klinisk tandtekniker behandler patienter, som har brug for tandproteser. Arbejdet kræver praktisk håndelag, æstetik og evne til at skabe god kontakt med andre mennesker.

En klinisk tandtekniker undersøger patienten og tager aftryk af patientens mund. Derefter fremstilles protesen i tandteknikerens eget laboratorium. Endelig afprøves og tilpasses den færdige protese i munden på patienten.

Proteser er mere end bare kunstige tænder
En protese skal ikke kun erstatte den tabte tyggefunktion. Den skal også tilpasses i farve og form. Derfor skal tandteknikeren finde en funktionel og æstetisk løsning for patienten.
En klinisk tandtekniker arbejder også med avancererede løsninger, såsom delproteser, der fæstnes med bøjler på de resterende naturlige tænder eller sættes fast ved hjælp af tryklåse. Det sker i tæt samarbejde med en tandlæge.

Hvis du vil høre mere om den kliniske tandteknikers arbejde så ring til LKT på 3311 2800.

Hvordan bliver jeg klinisk tandtekniker?
2-årig uddannelse som klinisk tandteknikerassistent

1. januar 2009 blev en ny uddannelse som klinisk tandteknikerassistent etableret.
Uddannelsen foregår dels i praktik på offentlige eller private tandklinikker- dels på Københavns Tekniske Skole (KTS)
På uddannelsen lærer du at fremstille tandproteser til patienter. Hvis du kan lide at samarbejde med både unge og ældre mennesker og er kreativt anlagt, så er uddannelsen måske noget for dig.
Uddannelsen er adgangsgivende til den toårige videregående uddannelse som klinisk tandtekniker.

Optagelse
Optagelse på uddannelsen til klinisk tandtekniker forudsætter, at du har gennemført uddannelsen som laboratorietandtekniker i aftagelig protetik på Tandteknikerskolen i København eller uddannelsen som klinisk tandteknikerassistent.

Uddannelsen til klinisk tandtekniker kan kun gennemføres på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere ved Tandlægeskolen i Århus. Skolen optager hvert år 12 nye studerende. Studiestart er medio august.

Du skal have et godt helbred
Hvis du har svag ryg, hud-eller gigtlidelser fraråder vi dig at søge ind på uddannelsen til klinisk tandtekniker. Arbejdsstillingerne kan være belastende og hyppig håndvask og brug af specielle rengøringsmidler og medikamenter kan virke irriterende på huden.

Kriterier
Ansøgning om optagelse på uddannelsen til klinisk tandtekniker foregår via et særligt ansøgningsskema.Ved udvælgelse af ansøgerne lægges vægt på følgende:

 • at du er motiveret for uddannelsen og erhvervet
 • almen uddannelse: adgangsgivende eksamen, enkeltfag på gymnasielt niveau
 • arbejdserfaring som laboratorietekniker i aftagelig protetik
 • livserfaring, fx et udenlandsophold
 • gode formuleringsevner
 • gode sprogkundskaber, især engelsk
 • for udlændinge: Danskprøve 3 eller en profiltest med mindst 5 i alle discipliner

Alle kvalificerede ansøgere bliver indkaldt til samtale. Her får ansøgeren lejlighed til at uddybe sine motiver for at søge ind på uddannelsen samt sin studie- og arbejdserfaring.

Desuden får ansøgeren lejlighed til at demonstrere sine mundtlige og skriftlige danskkundskaber for interviewgruppen, der består af to elever og to lærere.

Ansøgning
Der skal laves en ansøgning som er udformet som en jobansøgning, hvor man vedlægger relevante papirer, cv, eksamenspapirer osv. Ansøgning med bilag skal sendes til SKT på adressen:.

Søren Dam
Studiesekretær
SKT - skolen for klinikassister, tandplejere og kliniske tandteknikere.
Aarhus Universitet
Høegh Guldbergsgade 8
8000 Århus C
tlf. 8942 4202
e-mail: SDAM@SKT.AU.DK

Spørg studievejlederen
Har du spørgsmål om uddannelsens indhold eller om hvordan du eventuelt kvalificerer dig til optagelse, kan du kontakte:

Studievejleder
Helga Largren
SKT, Tandlægeskolen
Vennelyst Boulevard 9
8000 Århus C
Tlf. 8942 4230 (træffetid torsdag og fredag)
E-mail: hlargren@skt.au.dk

Har du spørgsmål om uddannelsen til laboratorietekniker i aftagelig protetik, kan du henvende dig til:

Tandteknikerskolen
Københavns Tekniske Skole
Tuborgvej 177
2400 København NV
Tlf. 3532 6475

Informationsmateriale
Ønsker du tilsendt informationsmateriale om skolen og uddannelsen, kan du kontakte:

Studiesekretær
Søren Dam
SKT - skolen for klinikassister, tandplejere og kliniske tandteknikere.
Aarhus Universitet
Høegh Guldbergsgade 8
8000 Århus C
8942 4202
e-mail:  SDAM@SKT.AU.DK

Prøv en dag som studerende
Har du lyst til at være studerende for en dag og få mulighed for:

 • at mærke skolens atmosfære og snuse til studiemiljøet,
 • at snakke med studerende og lærere,
 • at bladre i lærebøger og se og røre ved klinikkens instrumenter og udstyr,
 • at følge teoriundervisning, laboratorieøvelser og patientbehandling

så kontakt studievejleder Helga Largren på tlf. 8942 4230 (træffetid onsdag) eller via e-mail hlargren@skt.au.dk

Åbent Hus
Hvert år holder SKT „Åbent Hus“. Her kan du se skolen, få information om uddannelserne og tale med lærere og studerende.

Du kan også møde vores studievejledere på din skole. Hvert år inviteres de af en række gymnasier og HF-centre til at fortælle om uddannelserne.