Få behandling der hvor du bor

Sunde tænder er en forudsætning for, at du har det godt. Hvis du har svært ved at komme til tandteknikeren – på grund af sygdom, alderdom, gangbesvær eller handicap – så kommer den kliniske tandtekniker hjem til dig.

De fleste af LKTs kliniske tandteknikere behandler dig gerne i hjemmet, på plejehjemmet eller hvis du er på hospitalet. Det er nemt og bekvemt og en god løsning for dig, hvis du ikke har overskud til at komme hjemmefra, selv om dine tænder trænger til behandling.

Behandlingen foregår der hvor du har det bedst

Der er forskel på at behandle i hjemmet og på en klinik, hvor alle moderne bekvemmeligheder er inden for rækkevidde. Men udgangspunktet for en hjemmebehandling er, at alt kan lade sig gøre. Du er i centrum og bliver inddraget i behandlingen, så vi sammen opnår det bedste resultat. 

Behandlingen foregår der, hvor du har det bedst:

I lænestolen, på køkkenstolen, i kørestolen eller i sengen – hvis du ikke kan sidde op. Vi sørger for nakkestøtte, siddepuder, ekstra lys og andet, der gør behandlingen så behagelig som mulig for dig. Selvom du får behandling hjemme, er du garanteret en kvalificeret tandbehandling og faglig ekspertise – forskellen er kun, at det foregår i dit hjem.

Vi har altid god tid til at tale om den behandling du skal igennem og du får klar besked om fordele og ulemper, så du kan afveje behandling og pris. For os handler kvalitet nemlig også om hvordan du føler dig behandlet. Vi kommer som gæster i dit hjem og det skal være en god oplevelse at have os på besøg. Når du vælger at få behandling hjemme, får du det bedste fra to verdener: Professionel behandling i dine egne, vante omgivelser

Selvom du ikke er omfattet af omsorgstandplejen eller specialtandplejen kan du – mod et mindre gebyr få besøg i hjemmet af din kliniske tandtekniker. Udetillægget dækker blandt andet udgifter til kørsel og kan sammenlignes med din udgift, hvis du i stedet selv skulle betale transport til den kliniske tandtekniker. Du kan se om din kliniske tandtekniker tager på hjemmebesøg under “Find din klinik”.

Omsorgstandplejen er for voksne som på grund af helbredet ikke kan gå hos en almindelig klinisk tandtekniker. Hvis du har svært ved at bevæge dig hen til en privatklink – kan du få besøg af en tandtekniker i hjemmet i stedet. Også handicappede – både fysisk og psykisk – kan i nogle tilfælde benytte sig af omsorgstandplejen. For at blive visiteret til omsorgstandpleje skal du typisk bo på plejehjem, i ældrebolig eller modtage en form for hjælp fra kommunen. Hvis du bor på plejehjem kan du blive visiteret via personalet. Hvis du bor i eget hjem, skal du henvende dig til hjemmeplejen eller dit lokalcenter.

Patienter, der får tilbudt omsorgstandpleje på kommunal klinik, har hidtil, efter sundhedsloven, haft ret til med samme tilskud i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker.

Denne valgmulighed er i nogle kommuner bortfaldet i januar 2013. Har du spørgsmål vedrørende de ændrede regler i sundhedsloven, er du velkommen til at kontakte LKT.

Der findes tre alternativer til omsorgstandplejen. Afhængig af din økonomiske og sociale situation, kan du søge følgende tilskud:

Enkeltydelse – kan du søge, hvis du får en uforudset udgift, som du ikke kan klare med din normale økonomi. Det skal være en pludselig begivenhed som påvirker din økonomi f.eks. skilsmisse, flytning på plejehjem eller lign.

Helbredstillæg – kan søges af folke- og førtidspensionister. Du kan søge helbredstillæg hvis din formue ikke overstiger et vist beløb (reguleres årligt). For yderligere information kontakt LKT.

Personligt tillæg – kan du søge, hvis du er folkepensionist og du er særligt vanskeligt stillet økonomisk.

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk hæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Formålet med specialtandpleje er, at alle – også dig der har svært ved at benytte almindelig tandlægetilbud – skal have mulighed for sunde tænder.

Hvis du er tilmeldt specialtandplejen, kan tandteknikeren i nogle tilfælde komme ud til dig. De kliniske tandteknikere i specialtandplejen har stor erfaring og er vant til at tackle de udfordringer der kan opstå. Du skal visiteres til specialtandplejen. Hvis du bor på en offentlig institution kan personalet hjælpe dig. Hvis du bor i eget hjem skal du henvende dig til din kommune.

Behandling og eftersyn koster det samme som på en almindelig klinik.Du får tilskud fra Sygeforsikringen og ’Danmark’ og kan måske også få tilskud fra din kommune.

Klik her under og læs om mulighederne:


Oven i behandlingsprisen betaler du et udebesøgstillæg. Det dækker blandt andet udgifter til kørsel og kan sammenlignes med din udgift, hvis du i stedet selv skulle betale transport til den kliniske tandtekniker. Udebesøgstillæget afhænger af, hvor du bor. Hvis flere personer behandles på samme adresse, kan I dele udgiften.